The Drones Club of Belgium


The Drones Club of Belgium werd in 1989 opgericht rond het leven en werk van de Engelse schrijver P.G. Wodehouse (1881-1975).  Met het verstrijken van de jaren breidde het belangstellingsveld zich uit naar de geschiedenis en de literatuur van de Belle Epoque.  Als sluitsteen van deze periode komt de Eerste Wereldoorlog regelmatig aan bod in de activiteiten van onze club.

Tijdens het herdenkingsjaar 1918-2018 willen we inzoomen op de opleidingscentra van het Belgisch leger in Frankrijk.  De Franse gemeenten die in 1918 nog een belangrijk opleidingskamp huisvestten zullen in de loop van 2018 worden bezocht en ontvangen een gedenkplaatje.  Het parcours dat deze plaatsen verbindt wordt een 'circuit de souvenir'.

We hopen hierdoor belangstelling te wekken voor de bedrijvigheden achter het front tijdens de Grote Oorlog.  We merken immers dat in Frankrijk de herinnering aan de Belgische aanwezigheid honderd jaar geleden nog steeds leeft.

Iedereen die interessante informatie of familiegeschiedenissen heeft over de Belgische opleidingskampen in Frankrijk nodigen we graag uit om contact met ons op te nemen.  In deze blog zullen we regelmatig teksten publiceren over de opleidingskampen en over de betrokken gemeenten.

We wensen einde 2018 af te sluiten met een beter begrip van het reilen en zeilen van dit stukje België in het Frankrijk van vorige eeuw.

***

Le Drones Club de Belgique a été fondé en 1989 autour la vie et de l'oeuvre de l'écrivain anglais P.G. Wodehouse (1881-1975).  Au fil des années, la thématique s'est étendue à l'histoire et à la littérature de la Belle Epoque.  En tant que clé de voûte de cette période, la Première Guerre mondiale est régulièrement discutée dans les activités de notre club.

Pendant l'année commémorative 1918-2018, nous portons notre attention aux centres d'instruction de l'armée belge en France.  Les communes françaises qui hébergeaient encore un important centre d'instruction en 1918, seront visitées et recevront une plaque commémorative dans le courant de cette année.  L'itinéraire qui relie ces lieux deviendra un 'circuit du souvenir'.

Nous espérons susciter ainsi l'intérêt pour les activités à l'arrière du front pendant la Grande Guerre.  Nous constatons qu'en France le souvenir de la présence belge d'il y a cent ans continue à exister.

Si vous disposez d'informations intéressantes ou d'histoires familiales sur les centres d'instruction belges en France, nous vous invitons à nous contacter.  Dans ce blog, nous publierons régulièrement des textes sur les centres d'instruction et les communes concernées.

Nous souhaitons conclure la fin de 2018 avec une meilleure compréhension des tenants et aboutissants de cette partie de la Belgique dans la France du siècle dernier.


The board of the Drones Club of Belgium

Reacties

Populaire posts