In de voetsporen van onze grootvaders.

Version en français

De meerderheid van onze grootvaders, oudstrijders 14-18, kregen hun militaire opleiding in Frankrijk, in Normandië of Picardië.  De eerste kennismaking met het militaire leven was voor velen onder hen ook de eerste reis naar het buitenland.

Op 26 oktober 1914 doet de Belgische regering vanuit Frankrijk een patriottische oproep.  Duizenden jonge vrijwilligers zullen zich aanbieden.

“In naam van den Koning en de van de Natie.

We doen een plechtige oproep op alle weerbare Belgen en in ’t bijzonder op deze van 18 tot 30 jaar, om zich voor den duur van den oorlog als vrijwilligers aan te geven …

De ongehuwde Belgen van 18 tot 30 jaar die dien oproep voor den 15n November niet zullen beantwoord hebben, mogen van ambtswege opgevorderd worden om voor militaire werken te worden gebruikt, overeenkomstig de wet van de 14n Augustus 1887.  We rekenen erop, dat allen hun plicht zullen vervullen …”

De regering zal vervolgens besluitwetten afkondigen om de weerbare mannen tot dienstneming te verplichten.

Eén van die besluitwetten, dateert van 1 maart 1915 en legt het bijzonder contingent van dat jaar vast op alle Belgen van 18 tot 25 jaar die nog niet onder de wapens zijn en zich in vrij België, in Engeland of in Frankrijk bevinden.

De besluitwet van 21 juni 1916 zal deze verplichting nog uitbreiden tot alle weerbare Belgen van 18 tot 40 jaar die verblijven in geallieerde of neutrale landen.

Na de manschappen te hebben oproepen, moesten ze uiteraard opgeleid worden …

100 jaar later bezoeken we de Franse gemeenten waar onze grootvaders en duizenden Belgische rekruten hun opleiding kregen. 

“Le Circuit du Souvenir Grande Guerre - Centres d’instruction belges en 1918” wil de Franse gemeenten verbinden die in 1918 nog een belangrijk opleidingskamp huisvestten.  Het betreft de gemeenten Ardres en Campagne-lès-Guines (Pas-de-Calais), Ault (Somme), Eu en Criel-sur-Mer (Seine-Maritime), Gaillon (Eure), Auvours (Sarthe) en Juvisy (Essone).

Deze gemeenten worden onze club in de loop van 2018 bezocht.  Tijdens een plechtigheid zal de geschiedenis van het betrokken opleidingskamp worden toegelicht en de betrokken burgemeesters ontvangen een gedenkplaatje dat nadien op een publieke plaats zal worden bevestigd.  

Ook na 2018 zal het Circuit de Souvenir door alle geïnteresseerden kunnen gereden worden.  Het is een mooi parcours door enkele Franse departementen die eertijds een belangrijke rol hebben gespeeld in het leven van veel jonge Belgen.

Op deze blog zal het Circuit du Souvenir eveneens te volgen zijn.

Onze club wil hiermee een bijdrage leveren aan de herdenking van de Belgische opleidingskampen in Frankrijk, een thema dat tot nu weinig aandacht kreeg tijdens de talrijke manifestaties over de Grote Oorlog.Kris Smets
Voorzitter
The Drones Club of Belgium

Reacties

Populaire posts